EZ014 Datasheet

Vector Information


Catalog No.:  EZ014
Description:  Custom clone
Whole Plasmid Size:  7212 bp
Vector:  pEZ-B01 
Antibiotic:    AmpicillinStable Selection Marker: N/A

Suggested Sequencing Primers: 
Forward: 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3'
Reverse: 5'-TTCACTTCTGAGTTCGGCATG-3'

Vector Information for EZ014

Restriction Enzyme Information for EZ014

Table 1. Restriction Enzymes That Do Not Cleave EZ014


AatIIAcc65IAflIIAgeIAscIBaeIBaeIBglII
BplIBseRIBsiWIBsu36IEcl136IIEcoRVFseIHindIII
KpnIMfeINheINruIPmeIPmlIPshAIPstI
RsrIISacISacIISalISanDISbfISexAISfiI
SgfISnaBISpeIStuISwaIXmnITable 2. Restriction Enzymes That Cleave EZ014 Once

AanI932Acc16I1439Acc36I7096AccI3054AdeI807AhdI1217AjiI6886AloI875
ApaI4483ArsI6260AspA2I75AspEI1217AspI3080AsuII5542AviII1439AvrII75
BamHI5743BarI5497BbvCI6706BclI4672BfuAI7096BglI1337BlnI75BlpI479
BmeRI1217BmgBI6886Bpu1102I479Bpu14I5542BpvUI1587Bsa29I5411BseCI5411BseX3I5673
BshVI5411Bsp119I5542Bsp120I4479Bsp1720I479Bsp19I6294BspDI5411BspMI7096BspT104I5542
BssNAI3055Bst1107I3055BstAPI5010BstBI5542BstEII4504BstENI5154BstPI4504BstZ17I3055
BstZI5673Bsu15I5411BtrI6886BveI7096CciNI5673CelII479Cfr9I6850ClaI5411
DraIII807DriI1217EagI5673Eam1105I1217EclXI5673Eco52I5673Eco91I4504EcoNI5154
EcoO65I4504EcoRI5993EcoT22I5524FauNDI5518FbaI4672FblI3054FspI1439HpaI4184
Ksp22I4672KspAI4184MluI4686Mph1103I5524MvrI1587NcoI6294NdeI5518NotI5673
NsbI1439NsiI5524NspV5542PacI61PaeI5219PaeR7I28PasI6225PciI2822
PflFI3080Ple19I1587PpuMI3817PscI2822PsiI932Psp5II3817PspEI4504PspOMI4479
PspPPI3817PsyI3080PvuI1587Sfr274I28SfuI5542SgrAI5367SlaI28SmaI6852
SphI5219StrI28TspMI6850Tth111I3080XagI5154XbaI5478XhoI28XmaI6850
XmaJI75XmiI3054Zsp2I5524Table 3. Restriction Enzymes That Cleave EZ014 Twice

AccB7I5111AccB7I6225AcuI1884AcuI2280AfeI3572AfeI5285AflIII2822AflIII4686
AlwNI2413AlwNI6760Ama87I28Ama87I6850Aor51HI3572Aor51HI5285AssI1697AssI6410
AvaI28AvaI6850BasI5111BasI6225BauI1881BauI2649BmcAI1697BmcAI6410
BmeT110I28BmeT110I6850BsaAI804BsaAI3074BsaI187BsaI1278BsaXI873BsaXI4048
BsePI4275BsePI6475BsiHKCI28BsiHKCI6850BsmI5986BsmI6393Bso31I187Bso31I1278
BsoBI28BsoBI6850BspQI1825BspQI2939BssHII4275BssHII6475BssSI1881BssSI2649
Bst2BI1881Bst2BI2649BstBAI804BstBAI3074BstDSI5249BstDSI6294BtgI5249BtgI6294
CaiI2413CaiI6760Eco31I187Eco31I1278Eco47III3572Eco47III5285Eco57I1884Eco57I2280
Eco88I28Eco88I6850HincII4184HincII6573HindII4184HindII6573LguI1825LguI2939
Mva1269I5986Mva1269I6393NmeAIII1366NmeAIII4487PauI4275PauI6475PciSI1825PciSI2939
PctI5986PctI6393PflMI5111PflMI6225PfoI3179PfoI5118Ppu21I804Ppu21I3074
PstNI2413PstNI6760PteI4275PteI6475SapI1825SapI2939ScaI1697ScaI6410
SspI1012SspI6305Van91I5111Van91I6225ZrmI1697ZrmI6410


Table 4. Restriction Enzymes That Cleave EZ014 Three Times


AasI851AasI2720AasI3135AccIII556AccIII3633AccIII5989Aor13HI556Aor13HI3633
Aor13HI5989BalI6260BalI6877BalI6973BbsI3704BbsI4201BbsI4540BcgI1722
BcgI3217BcgI4400BpiI3704BpiI4201BpiI4540Bpu10I3717Bpu10I5766Bpu10I6706
BpuAI3704BpuAI4201BpuAI4540BseAI556BseAI3633BseAI5989BseYI2518BseYI4152
BseYI4287BsmBI3181BsmBI4071BsmBI6217Bsp13I556Bsp13I3633Bsp13I5989Bsp1407I14
Bsp1407I5554Bsp1407I6825BspEI556BspEI3633BspEI5989BsrGI14BsrGI5554BsrGI6825
BssT1I75BssT1I501BssT1I6294BstAUI14BstAUI5554BstAUI6825BstV2I3704BstV2I4201
BstV2I4540DraII506DraII3817DraII5254DrdI851DrdI2720DrdI3135DseDI851
DseDI2720DseDI3135Eco130I75Eco130I501Eco130I6294EcoO109I506EcoO109I3817EcoO109I5254
EcoT14I75EcoT14I501EcoT14I6294ErhI75ErhI501ErhI6294Esp3I3181Esp3I4071
Esp3I6217GsaI2522GsaI4156GsaI4291Kpn2I556Kpn2I3633Kpn2I5989KroI699
KroI5376KroI6981MlsI6260MlsI6877MlsI6973MluNI6260MluNI6877MluNI6973
MmeI829MmeI2429MmeI2613MroI556MroI3633MroI5989MroNI699MroNI5376
MroNI6981MscI6260MscI6877MscI6973Msp20I6260Msp20I6877Msp20I6973NaeI701
NaeI5378NaeI6983NgoMIV699NgoMIV5376NgoMIV6981PdiI701PdiI5378PdiI6983
StyI75StyI501StyI6294XcmI4301XcmI4319XcmI4835