EZ029 Datasheet

Vector Information


Catalog No.:  EZ029
Description:  Vector clone.
Whole Plasmid Size:  11752 bp
Vector:  pEZ-P010 

Vector Information for EZ029

Restriction Enzyme Information for EZ029

Table 1. Restriction Enzymes That Do Not Cleave EZ029


AfeIAhdIAvrIIBaeIBaeIBglIIBstBIBstEII
Bsu36IHpaIMluINruIPmlISanDISnaBIStuI
SwaITable 2. Restriction Enzymes That Cleave EZ029 Once

AanI8982AatII10668AbsI2041Acc65I2056AflII219AhlI295AleI274AloI9570
ApaI2054AscI2035AsiSI10329Asp718I2056AsuNHI6185BbvCI848BclI9113BcuI295
BfrI219BlpI8506BmtI6189Bpu1102I8506Bsa29I6265BseCI6265BshVI6265BsiWI6069
Bsp120I2050Bsp1720I8506Bsp19I1271BspDI6265BspHI8656BspOI6189BspTI219BstAFI219
BstENI6498Bsu15I6265CciI8656CelII8506ClaI6265CpoI10280CspI10280DinI6972
Ecl136II266Eco53kI266EcoICRI266EcoNI6498EgeI6972EheI6972FbaI9113HindIII2845
KasI6970KpnI2060Ksp22I9113MauBI24Mly113I6971MreI6967MspCI219MssI3058
NarI6971NcoI1271NheI6185OliI274PacI304PaeI3182PagI8656PalAI2035
Pfl23II6069PluTI6974PmeI3058PsiI8982Psp124BI268PspLI6069PspOMI2050RcaI8656
RgaI10329Rsr2I10280RsrII10280SacI268SalI444SbfI2836SdaI2836SfaAI10329
SfoI6972SgfI10329SgrAI6967SgsI2035SpeI295SphI3182Sse8387I2836SspDI6970
SstI268Vha464I219XagI6498ZraI10666Table 3. Restriction Enzymes That Cleave EZ029 Twice

Acc16I2990Acc16I6402AclI1487AclI5110AdeI10113AdeI10406AgeI6679AgeI10349
AlfI902AlfI936AsiGI6679AsiGI10349AviII2990AviII6402BanII268BanII2054
BciVI6116BciVI7599BfuI6116BfuI7599BplI2071BplI2103BsaI563BsaI6588
BsaXI10646BsaXI11528BshTI6679BshTI10349Bso31I563Bso31I6588BspQI6805BspQI7280
BssNAI1041BssNAI7169Bst1107I1041Bst1107I7169BstZ17I1041BstZ17I7169BsuI6116BsuI7599
Cfr42I275Cfr42I9110CspAI6679CspAI10349DraIII10113DraIII10406Eco24I268Eco24I2054
Eco31I563Eco31I6588EcoRI1572EcoRI11752EcoT22I136EcoT22I8122EcoT38I268EcoT38I2054
FriOI268FriOI2054FspI2990FspI6402KspI275KspI9110LguI6805LguI7280
MfeI2426MfeI2753Mph1103I136Mph1103I8122MunI2426MunI2753NsbI2990NsbI6402
NsiI136NsiI8122PasI1341PasI4516PciSI6805PciSI7280PinAI6679PinAI10349
PpuMI2082PpuMI8698Psp1406I1487Psp1406I5110Psp5II2082Psp5II8698PspPPI2082PspPPI8698
PspXI2041PspXI9628PstI454PstI2836SacII275SacII9110SapI6805SapI7280
Sfr303I275Sfr303I9110SgrBI275SgrBI9110SspI1264SspI8160Zsp2I136Zsp2I8122


Table 4. Restriction Enzymes That Cleave EZ029 Three Times


AccB7I1347AccB7I4993AccB7I5857AseI9442AseI11568AseI11627BamHI1119BamHI1822
BamHI2065BasI1347BasI4993BasI5857Bpu10I848Bpu10I1800Bpu10I8837BsaBI189
BsaBI692BsaBI4509Bse8I189Bse8I692Bse8I4509BseJI189BseJI692BseJI4509
Bsp1407I326Bsp1407I728Bsp1407I2011BsrGI326BsrGI728BsrGI2011BstAUI326BstAUI728
BstAUI2011BstXI276BstXI592BstXI11509Cfr9I703Cfr9I2060Cfr9I10705DraII2050
DraII2082DraII8698Eco32I2174Eco32I8233Eco32I10857EcoO109I2050EcoO109I2082EcoO109I8698
EcoRV2174EcoRV8233EcoRV10857FauNDI4730FauNDI7219FauNDI10239FseI3737FseI4263
FseI5841NdeI4730NdeI7219NdeI10239PaeR7I2041PaeR7I9628PaeR7I10722PflMI1347
PflMI4993PflMI5857PfoI3671PfoI7040PfoI9274PshBI9442PshBI11568PshBI11627
PvuII1676PvuII2940PvuII11576RigI3737RigI4263RigI5841Sfr274I2041Sfr274I9628
Sfr274I10722SlaI2041SlaI9628SlaI10722SmaI705SmaI2062SmaI10707StrI2041
StrI9628StrI10722TspMI703TspMI2060TspMI10705Van91I1347Van91I4993Van91I5857
VspI9442VspI11568VspI11627XbaI289XbaI1125XbaI2071XcmI3589XcmI4744
XcmI8762XhoI2041XhoI9628XhoI10722XmaI703XmaI2060XmaI10705